Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-skoldberg-2003-"sma-113365,
	title    = {"Små, små ord av kärlek" och "-rr-". Några ord om en spalt och en signatur},
	booktitle  = {Landqvist, H. et al. (red.), Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003},
	author    = {Landqvist, Hans and Sköldberg, Emma},
	year     = {2003},
	pages    = {103--114},
}