Skip to main content

BibTeX

@edited_book{haglunddragic-etal-2002-texter-113823,
	title    = {Texter emellan 4. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2000-2002},
	editor    = {Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2002},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@inProceedings{landqvist-2002-lan-113339,
	title    = {Arv och lån. Juridiska termer, ord och fraser i svenskan 1800-2000},
	booktitle  = {Ohlsson, S. Ö. & V. Voodla (utg.), Studier i svensk språkhistoria 7. Svenska språkets historia i Östersjöområdet. (Nordistica Tartuensia 7.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2002},
	pages    = {227--239},
}

@inProceedings{landqvist-2002-swedish-113338,
	title    = {Swedish legal vocabulary in the 19th and 20th centuries - Some aspects on indigenous words and loan-words},
	booktitle  = {Koskela, M. et al. (ed.), Porta Scientiae I-II. Lingua specialis. Proceedings from the 13th European Symposium on LSP. (Proceedings of the University of Vaasa. Reports 95.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2002},
	pages    = {97--108},
}

@inProceedings{landqvist-2002-"alibi"-113336,
	title    = {"Alibi", "muntlighet" och "hingstbesiktningstvång" - några aspekter på svensk juridisk terminologi 1800-2000},
	booktitle  = {Sundman, M. & A-M. Londen (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2002},
	volume    = {25},
	pages    = {120--131},
}