Skip to main content

BibTeX

@edited_book{alvstad-etal-2003-texter-113824,
	title    = {Texter emellan 5. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2001-2003},
	editor    = {Alvstad, Cecilia and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}