Skip to main content

BibTeX

@edited_book{landqvist-etal-2003-texten-113825,
	title    = {Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003},
	editor    = {Landqvist, Hans and Malmgren, Sven-Göran and Norén, Kerstin and Rogström, Lena and Wallgren Hemlin, Barbro},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}