Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-1996-"straff"-114025,
	title    = {"Straff" och "påföljd" - finns det någon skillnad?},
	journal   = {Rättstrycket. Juridiska Föreningen i Göteborg},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	volume    = {1996},
	number    = {2},
	pages    = {18--21},
}