Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-nordman-1997-svenskt-114030,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. En licentiatuppsats och några kommentarer},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordman, Marianne},
	year     = {1997},
	volume    = {1997},
	number    = {1},
	pages    = {5--11},
}