Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-nordman-1997-svenskt-114030,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. En licentiatuppsats och några kommentarer},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans and Nordman, Marianne},
	year     = {1997},
	volume    = {1997},
	number    = {1},
	pages    = {5--11},
}

@inProceedings{landqvist-1997-textlingvistisk-113328,
	title    = {Textlingvistisk analys av författningstexter - en pilotstudie},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVII. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 22.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	pages    = {146--156},
}

@article{landqvist-1997-"memma"-113313,
	title    = {"Memma", "semlor" och "örfilar". Är finlandssvenska ett eget språk?},
	journal   = {Vad menar de egentligen? (Humanistdag-boken 10)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	pages    = {157--164},
}

@article{landqvist-1997-"straff"-113273,
	title    = {"Straff" och "påföljd". Om pressens användning av två termer under tre decennier},
	journal   = {Språk och stil},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1997},
	volume    = {7},
	pages    = {37--58},
}