Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2000-finlandska-114033,
	title    = {Finländska fingeravtryck i nutida författningar - finns det några sådana?},
	journal   = {Språkråd. Statsrådets svenska språknämnd informerar},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	volume    = {2000},
	number    = {2},
}