Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2000-spraklagstiftning-114038,
	title    = {Språklagstiftning i Sverige - finns det någon sådan?},
	journal   = {POPPIS. Svensklärarna i Finland rf:s medlemsbrev för läshungriga och individualister},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2000},
	pages    = {8--9},
}