Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2001-informellare-114039,
	title    = {Informellare, försiktigare och internationellare. Lite om några aktuella tendenser i sverigesvenskan},
	journal   = {POPPIS. Svensklärarna i Finland rf:s medlemsbrev för läshungriga och individualister},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {2001},
	pages    = {7--9},
}