Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2001-sprak-114044,
	title    = {Språk i ständig förändring. Något om några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2001},
	volume    = {2001},
	number    = {4},
	pages    = {14--18},
}