Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-1993-tala-117534,
	title    = {Tala svenska. Del I: Muntliga övningar för kommunikation i arbetslivet},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1993},
	publisher  = {Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylä},
	address   = {Jyväskylä},
	ISBN     = {951-680-655-4},
}