Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-1994-tala-117536,
	title    = {Tala svenska. Del II: Muntliga övningar för juris studerande och andra},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1994},
	publisher  = {Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylä},
	address   = {Jyväskylä},
	ISBN     = {951-34-0029-8},
}