Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-2003-sma-117542,
	title    = {Sju små fält. Om positionsgrammatisk analys av satser och meningar},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2003},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}