Skip to main content

BibTeX

@article{berg-holmer-2010-fran-128409,
	title    = {Från ankomst till åtkomst. Några lexikaliska iakttagelser i arbetet med SAOL och SO},
	journal   = {Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Red. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson Petzell, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström och Emma Sköldberg. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39},
	author    = {Berg, Sture and Holmer, Louise},
	year     = {2010},
	pages    = {311--320},
}