Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2010-fackmannen-131751,
	title    = {Fackmännen, lekmännen och juridiken: några aspekter på juridiska handböcker för lekmän},
	booktitle  = {Nissilä, Niina & Nestori Siponkoski (red.), Språk och känslor. VAKKI-symposium XXX. (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 37.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
	pages    = {165--175},
}