Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2011-texten-141943,
	title    = {Texten och makten: aktörer, ansvar och rättigheter i en kursplan för blivande svensklärare},
	booktitle  = {Forum för textforskning (FoT) 6, Uppsala, 2011-06-13–2011-06-14},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2011},
}