Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2011-"nodiga-144796,
	title    = {”Nödiga Underrättelser för Hundwänner.” Några iakttagelser i en praktisk handbok ”Af en Öfwer-Jägmästare i Sachsen.” (Stockholm 1823)},
	booktitle  = {Festseminarium för Monica Johansson, Göteborg, 2011-06-17},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2011},
}