Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2011-"massingssoppa"-144798,
	title    = {"Mässingssoppa", "Lundgren" och "Mittinatta". Ett besök i musikerslangens utmarker},
	booktitle  = {Festsymposium för Anders-Börje Andersson, Göteborgs universitet, 2010-01-29},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2011},
}