Skip to main content

BibTeX

@techreport{landqvist-2011-sprak-150058,
	title    = {Språk, litteratur och lärande. Tio texter på temat svenskämnets didaktik},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2011},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}