Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2012-pieni-158617,
	title    = {Pieni retki Meänmaahan eli Tornionlaaksoon Mikael Niemen seurassa. Litterär flerspråkighet utifrån kontext, form och funktioner},
	booktitle  = {Festseminarium för Roger Källström, Göteborgs universitet, den 25 maj 2012},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2012},
}