Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{holmer-2012-saolhist-164457,
	title    = {SAOLHist - alla upplagor av SAOL i en och samma databas},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi},
	author    = {Holmer, Louise},
	year     = {2012},
	volume    = {11},
	ISBN     = {978-91-85333-42-4},
	pages    = {287--295},
}