Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2012-da-167906,
	title    = {Då – Nu – Sedan},
	abstract   = {Powerpointpresentation;
vid workshop för inventering av översättningsvetenskaplig forskning vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 2012-10-17},
	booktitle  = {Workshop för inventering av översättningsvetenskaplig forskning vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 2012-10-17},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2012},
}