Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2013-har-173868,
	title    = {Det här ska man ha grammatiken till!},
	journal   = {Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	volume    = {2013},
	number    = {1},
	pages    = {11--13},
}