Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2013-"the-173871,
	title    = {"The Turns of Translation Studies", paratexter och explicitering},
	booktitle  = {Presentationer av översättningsvetenskaplig forskning vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 2013-02-19},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}