Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2013-skonlitterara-181993,
	title    = {Skönlitterära texter – enbart för litteraturvetare? Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska},
	booktitle  = {Poster vid personalkonferens, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013-08-22},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}