Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2013-"lira-182702,
	title    = {"Lira utanför", "marschkaggar", "rörpulare" och "Ankdammen": en pilotstudie av svensk musikerslang},
	booktitle  = {Lönnroth, Harry, Pilke, Nina och Rossi, Paula (red.), Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	publisher  = {Vaasan yliopisto - University of Vaasa},
	address   = {Vaasa/Vasa},
	ISBN     = {978-952-476-458-2},
	pages    = {84--119},
}