Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2013-"lira-182702,
	title    = {"Lira utanför", "marschkaggar", "rörpulare" och "Ankdammen": en pilotstudie av svensk musikerslang},
	booktitle  = {Lönnroth, Harry, Pilke, Nina och Rossi, Paula (red.), Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	publisher  = {Vaasan yliopisto - University of Vaasa},
	address   = {Vaasa/Vasa},
	ISBN     = {978-952-476-458-2},
	pages    = {84--119},
}

@article{landqvist-2013-har-173868,
	title    = {Det här ska man ha grammatiken till!},
	journal   = {Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	volume    = {2013},
	number    = {1},
	pages    = {11--13},
}

@inProceedings{landqvist-2013-"'terve'-199460,
	title    = {"'Terve', sa smaskarens pappa som också stod och tittade på midsommarbrasan. Han kunde ingen finska på riktigt." Litterär flerspråkighet och språkväxling utifrån Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 33. Helsingfors 15-17 maj 2013. Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	pages    = {45},
}

@inProceedings{landqvist-2013-"'voi-176512,
	title    = {"'Voi perkele', sa hon när hon tittade på det nya schemat." Litterär flerspråkighet och språkväxling i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	booktitle  = {VAKKI XXXIII, 7–8 februari 2013, Vasa universitet, Finland },
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}

@inProceedings{landqvist-2013-skonlitterara-181993,
	title    = {Skönlitterära texter – enbart för litteraturvetare? Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska},
	booktitle  = {Poster vid personalkonferens, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013-08-22},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}

@incollection{landqvist-2013-"--179093,
	title    = {"– Visst kan jag tolka, sa Eino. Mie käänän." Mikael Niemi, meänkieli och läsare i och utanför Tornedalen},
	booktitle  = {Bladh, Elisabeth & Ängsal, Magnus P. (red.), Översättning, stil och lingvistiska metoder (Studia Interdisciplinaria Linguistica et Litteraria - SILL 4.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-979921-1-4},
	pages    = {105–132},
}

@inProceedings{landqvist-2013-informalisering-175873,
	title    = {Informalisering, politisk korrekthet och skitsnack: tre trender i dagens svenska},
	booktitle  = {Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Konferens 2013},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}

@inProceedings{landqvist-2013-"the-173871,
	title    = {"The Turns of Translation Studies", paratexter och explicitering},
	booktitle  = {Presentationer av översättningsvetenskaplig forskning vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 2013-02-19},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
}