Skip to main content

BibTeX

@article{blensenius-2013-lurigt-189390,
	title    = {Lurigt, höll jag på att säga … men vad är det jag säger, egentligen?},
	journal   = {Språktidningen},
	author    = {Blensenius, Kristian},
	year     = {2013},
	number    = {8},
}