Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-bjorklund-2014-analysera-193813,
	title    = {Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska – med fokus på kontext},
	booktitle  = {XXXIV internationella VAKKI-symposiet. Demokrati. 13-14 februari 2014, Vasa universitet, Finland},
	author    = {Landqvist, Hans and Björklund, Siv},
	year     = {2014},
}