Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2014-"'saattana'-198204,
	title    = {”’Saattana’, tackade Vera på felaktig finska och tog emot den.” Språkväxling och flerspråkighet i sverigesvensk litteratur utifrån Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	booktitle  = {Minoritet, mångkultur och flerspråkighet. Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), Helsingfors, 19 Maj 2014},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
}