Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2013-"'terve'-199460,
	title    = {"'Terve', sa smaskarens pappa som också stod och tittade på midsommarbrasan. Han kunde ingen finska på riktigt." Litterär flerspråkighet och språkväxling utifrån Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 33. Helsingfors 15-17 maj 2013. Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2013},
	pages    = {45},
}