Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2009-forfattare-199469,
	title    = {Författare, översättare eller förlagsredaktörer: vem eller vilka har makt över romantitlarna i Vita serien?},
	booktitle  = {XXIX VAKKI Symposium Vasa universitet 2009. Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2009},
	pages    = {42--43},
}