Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2014-skonlitteratur-203587,
	title    = {Skönlitteratur, samhälle och språklig variation: om finska inslag i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	abstract   = {Skönlitteratur, samhälle och språklig variation: om finska inslag i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland.
Vad, hur och varför används olika språk i skönlitteratur på svenska? Här berättar Hans Landqvist, forskare i svenska språket, om de olika finska uttrycken i romanen Ingenbarnsland.
},
	booktitle  = {Akademisk kvart 2014-09-29},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
}