Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2014-mellan-204868,
	title    = {Mellan Oe och Hc med F i fokus},
	abstract   = {Presentation av genomförd, pågående och planerad forskning med fokus på juridiska texter respektive flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur.},
	booktitle  = {Workshop inom profilområdet Text och kontext, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2014-09-29},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
}