Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-bjorklund-2014-analysera-206834,
	title    = {Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: förslag till analys av kontextuella komponenter},
	booktitle  = {Lamminpää, Siru & Christian Rink (toim.), Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.-14.2.2014. VAKKI Publications},
	author    = {Landqvist, Hans and Björklund, Siv},
	year     = {2014},
	volume    = {3},
	ISBN     = {978-952-67887-4-6},
	pages    = {122--133},
}