Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2014-flersprakighet-208346,
	title    = {Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: några tankar om att analysera kontexten för litterära verk},
	booktitle  = {Språkmöten i skönlitteratur – tvärvetenskapliga perspektiv},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
}