Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2014-"'saattana'-208615,
	title    = {"'Saattana', tackade Vera på felaktig finska och tog emot den." Manifest språkväxling i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. Redigerade av Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2014},
	volume    = {Nordica Helsingiensia},
	number    = {37},
	ISBN     = {978-951-51-0120-4},
	pages    = {214--223},
}