Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2015-forsok-211966,
	title    = {Ett försök att etablera en svensk juridisk terminologi på 1600-talet? Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på Clas Rålambs handbok OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ, Thet är Åthskillige påminnelser vthi rättegångs saker … (1674)},
	booktitle  = {Rajojen dynamiikkaa - Gränsernas dynamik - Borders under Negotiation – Grenzen und ihre Dynamik. Abstraktit Abstrakt Abstracts. VAKKI SYMPOSIUM XXXV Vaasan yliopisto, Vasa universitet, University of Vaasa, Universität Vaasa 12.–13.2.2015 },
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
	pages    = {22--23},
}

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2015-tidigt-228082,
	title    = {Ett tidigt försök att etablera en svensk juridisk vokabulär? Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på en juridisk handbok från 1674},
	abstract   = {In this paper we investigate if growth and consolidation of legal vocabulary can be discerned in a Swedish legal handbook from 1674. The survey focuses on 55 lexical units in Latin and Swedish from four central semantic areas of the legal process: the ACTIONS, the ACTORS, the ARENAS and the TOOLS. The investigation is carried out with material from the first legal handbook in Swedish: Observationes [...] (1674), by Clas Rålamb together with four Swedish dictionaries published between 1773 and 2009. We analyse to what extent the lexical units were lexicalized at that time and if they perhaps could be considered to be juridical terms of Swedish (Germanic) or Latin origin. The results show that Swedish and Latin lexical units co-vary with the different semantic areas. The area of TOOLS has the closest connection to Latin, whereas the other semantic areas to a higher extent are related to Swedish. There is also reason to believe that Swedish legal terminology started to gain structure long before the printing of the first legal handbook in Swedish.},
	booktitle  = {Rajojen dynamiikkaa. VAKKI-symposiumi XXXV, Vaasa 12.-13.2-2015. Toim. Daniel Rellstab & Nestori Siponkoski. VAKKI Publications},
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
	volume    = {4},
	ISBN     = {978-952-67887-6-0},
	pages    = {199--208},
}

@inProceedings{landqvist-2015-sprak-225712,
	title    = {Språk, skämt och samhälle i Göteborg. En stad, en bok och en författare},
	booktitle  = {Föredrag vid Svenska Arbis i Åbo, i samarbete med Göteborgsföreningen i Åbo r.f. och Pohjola-Norden i Åbo r.f., 13 november 2015},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
}

@inProceedings{landqvist-2015-svenskan-223503,
	title    = {Är EU-svenskan begriplig? Några funderingar utifrån en färsk doktorsavhandling},
	booktitle  = {Föredrag vid medlemsmöte inom SFÖ & FAT, Göteborg 30 september 2015},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
}