Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2009-markesaret-221954,
	title    = {Märkesåret och det juridiska språket under 200 år},
	booktitle  = {Föredrag vid medlemsmöte inom Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT), Stockholm 2009-12-12},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2009},
}