Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2009-markesaret-221954,
	title    = {Märkesåret och det juridiska språket under 200 år},
	booktitle  = {Föredrag vid medlemsmöte inom Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT), Stockholm 2009-12-12},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2009},
}

@inProceedings{landqvist-2009-forfattare-199469,
	title    = {Författare, översättare eller förlagsredaktörer: vem eller vilka har makt över romantitlarna i Vita serien?},
	booktitle  = {XXIX VAKKI Symposium Vasa universitet 2009. Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2009},
	pages    = {42--43},
}

@inProceedings{landqvist-2009-trade-199455,
	title    = {Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function},
	booktitle  = {XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes 2009 Aarhus Abstracts},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2009},
}