Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2015-svenskan-223503,
	title    = {Är EU-svenskan begriplig? Några funderingar utifrån en färsk doktorsavhandling},
	booktitle  = {Föredrag vid medlemsmöte inom SFÖ & FAT, Göteborg 30 september 2015},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
}