Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2015-sprak-225712,
	title    = {Språk, skämt och samhälle i Göteborg. En stad, en bok och en författare},
	booktitle  = {Föredrag vid Svenska Arbis i Åbo, i samarbete med Göteborgsföreningen i Åbo r.f. och Pohjola-Norden i Åbo r.f., 13 november 2015},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
}