Skip to main content

BibTeX

@article{Blensenius-Kristian2015-227718,
	title    = {Därför står svenskar så mycket},
	journal   = {Språktidningen},
	author    = {Blensenius, Kristian},
	year     = {2015},
	number    = {8},
	pages    = {36–43},
}