Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2016-oversattning-234069,
	title    = {Översättning som teori och praktik},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	volume    = {2016},
	number    = {1},
	pages    = {36--37},
}