Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2016-juridikens-236794,
	title    = {Juridikens språk - till nytta, glädje och besvär!},
	booktitle  = {Presentation vid Språkvårdsdagen 2016, Hugo Bergroth-sällskapet, Helsingfors},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}