Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-tingsell-2016-flersprakighet-236802,
	title    = {Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk},
	abstract   = {The cooperating research projects Language variation in text at the University of Vaasa, Finland, and Language, Society and Literature at the University of Gothenburg, Sweden, are concerned with multilingualism in literary works in which the dominant language is Swedish, interpolated with other languages and/or other linguistic varieties. Empirical research is conducted on contemporary Finnish and Swedish literature, in which Finnish, Meänkieli and other languages and linguistic varieties occur. In addition, the research projects develop theoretical and methodological tools for analysing and describing multilingualism in fiction more generally. This article presents a model for analysing literary works and their context(s) by means of four components: society, sender, receiver and text, including themes of literary works. The model proposed is based on Landqvist and Björklund (2014), who evolve a model by Eriksson and Haapamäki (2011). Here, a revised version of the model in Landqvist and Björklund (2014) is presented in which the concepts ‘translanguaging’ and ‘heritage language’ are suggested as tools for analysing multilingual literary works (cf. García & Wei 2014 on translanguaging in literary works).},
	booktitle  = {Språkmöten och skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Redigerad av Siv Björklund och Harry Lönnroth. },
	author    = {Landqvist, Hans and Tingsell, Sofia},
	year     = {2016},
	publisher  = {VAKKI},
	address   = {Vaasa},
	ISBN     = {978-952-68538-1-9},
	pages    = {33--53},
}

@incollection{landqvist-etal-2016-summary-240534,
	title    = {Summary},
	booktitle  = {Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {387--391},
}

@inProceedings{landqvist-2016-vilka-244760,
	title    = {Vilka översättare finns (ännu inte) med i Svenskt översättarlexikon? Några iakttagelser utifrån översättningssociologiska och metalexikografiska perspektiv},
	booktitle  = {Den andra halvan av nationallitteraturen Om översättningarnas plats i svensk litteratur-, språk- och kulturhistoria. En konferens anordnad av Svenskt översättarlexikon, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet 26 november 2016},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}

@techreport{landqvist-rogstrom-2016-kunskapsorganisation-247451,
	title    = {Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)},
	author    = {Landqvist, Hans and Rogström, Lena},
	year     = {2016},
	publisher  = {Institutionen för svenska språket},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1401-5919},
}

@incollection{landqvist-2016-texter-240532,
	title    = {Texter för lagstiftning, rättskipning och rättsinformation},
	booktitle  = {Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {111--171},
}

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2016-approaches-244571,
	title    = {Approaches to Latin and Swedish in two Swedish 17th century legal handbooks – an early sign of changing language policy among members of the legal profession? },
	booktitle  = {ALAPP 2016 Transnational flows and professional practice. The 6th International Applied Linguistics and Professional Practice Conference. ALAPP 2016 3 - 5 November 2016 University of Copenhagen},
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}

@incollection{landqvist-etal-2016-juridik-240529,
	title    = {Juridik på svenska i Finland: bakgrund, introduktion och disposition},
	booktitle  = {Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {12–39},
}

@incollection{landqvist-2016-svenska-240531,
	title    = {Svenska i juridiska kontexter sedan 1809},
	booktitle  = {Landqvist, Hans, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman & Maria Kvist, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {54--110},
}

@incollection{landqvist-etal-2016-juridik-240533,
	title    = {Juridik på svenska i Finland: historia, nutid och framtid},
	booktitle  = {Landqvist, Hans, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman & Maria Kvist, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {370--380},
}

@book{landqvist-etal-2016-juridik-240528,
	title    = {Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
}

@inProceedings{landqvist-2016-till-242275,
	title    = {Till glädje, nytta och besvär: juridikens språk},
	abstract   = {Presentation och diskussion av språkbruket inom juridikens fackområde med tanke på fackmäns och icke-fackmäns kompetenser och behov},
	booktitle  = {Göteborgs Bokmässa 2016, 24 september},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2016-terminologia-239024,
	title    = {A terminologia Latina till swenska ord. Två juridiska handböcker på 1600-talet},
	booktitle  = {Abstract till Svenska språkets historia 14, Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet, 9–10 juni 2016},
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}

@article{landqvist-2016-oversattning-234069,
	title    = {Översättning som teori och praktik},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	volume    = {2016},
	number    = {1},
	pages    = {36--37},
}

@inProceedings{landqvist-2016-juridikens-236794,
	title    = {Juridikens språk - till nytta, glädje och besvär!},
	booktitle  = {Presentation vid Språkvårdsdagen 2016, Hugo Bergroth-sällskapet, Helsingfors},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}