Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2016-terminologia-239024,
	title    = {A terminologia Latina till swenska ord. Två juridiska handböcker på 1600-talet},
	booktitle  = {Abstract till Svenska språkets historia 14, Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet, 9–10 juni 2016},
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}