Skip to main content

BibTeX

@book{landqvist-etal-2016-juridik-240528,
	title    = {Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
}