Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2016-svenska-240531,
	title    = {Svenska i juridiska kontexter sedan 1809},
	booktitle  = {Landqvist, Hans, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman & Maria Kvist, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {54--110},
}